MİSYON

Enstitünün Misyonu 3 başlıkta tanımlanabilir:

Bilgi ve deneyimlerinin paylaşılacağı ve karşılıklı pozitif bağımlılık oluşturacakbir derinlikte eğitim/etkileşim programları (İktisadi teşekküller, özel sektör, STK’lar, medya vb. diğer aktörlerle etkileşim içinde)

Üretim, yönetim ve sosyo-ekonomik rekabet vizyonunun güçlendirilmesine katkı yapacak inovasyon, araştırma ve yayınlar.(Bu sonuçların ilgili ulusal ve uluslararası aktörlerle faaliyetler çerçevesinde ayrıca paylaşımı)

-  Enstitü bünyesinde ortaya çıkacak vizyonu paylaşma ve geliştirme odaklı sürdürülebilir nitelikle ulusal ve uluslararası etkinlikler.

YUKARI