ENSTİTÜ

Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü,ilgi alanlarına dair teknolojik, ekonomik, sosyal ve siyasi gelişmeler çerçevesinde çözüm üretmek, ilgili uluslararası standartları takip etmek ve geliştirmek, deneyimleri paylaşmak, bilhassa “Enerji Diplomasisi, Gıda (Su) Diplomasisi faaliyetlerini geliştirmek ve sektörel derinleşmede “rol model” olmak gibi konularda öncülük etmek; kalkınmada enerji, su ve gıda unsurlarının rolünü ve konumunu ortaya koymak, bu anlamda Türkiye ile diğer ülkeler arasında çeşitli aktivitelerle desteklenen ortak bir bilinç oluşturmak, işbirliğinin gelişmesine ve sivil toplum düzeyinde etkileşimin artırılmasına da katkı sağlamak üzere kurulmuştur.

Enerji Güvenliği, Su Güvenliği ve Gıda Güvenliği alanlarında hâlihazırda yürütülen resmi uluslararası faaliyetlerin verimlilik ve stratejik odaklanma temelinde yeniden yorumlanmasıyla teşekkül eden Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü’nün çok boyutlu yaklaşımı ile hem Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin derinlik kazanmasına hem de sektörel kapasite inşasına katkı sağlamaktadır.

Bu çerçevede gerçekleşecek kurumsallaşmanın Türkiye merkezli diplomatik etkileşime katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

 

Enstitü ve Projelerin koordinatörlüğünü TASAM ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ) üstlenmektedir.

 

YUKARI