AMAÇ

Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü; sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde insani kalkınma politikalarına düşünsel katkı sağlamak üzere çalışmalar yapmayı, enerji - su - gıda güvenliği temelinde ulusal ve global düzeylerde proaktif etkileşim/öneriler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Küresel pazarlardaki rekabet, işletmelerin artan ve yapısal değişim geçiren talebi karşılaması; verimlilik, maliyetlerin düşürülmesi, kârlılığın artırılması, yeni pazarlara girilmesi ve mevcut pazarların büyütülmesi konularında da katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Günümüzde hemen hiçbir sorun, herhangi bir ülke ile sınırlı tutulamamakta, yakın komşulardan başlayarak bir bölgeyi, tüm küreyi etkiler hale gelebilmektedir. Enerji, su ve gıda konuları ise nerdeyse tüm diğer sorunlardan daha fazla uluslararası işbirliğini gerektirmektedir.

Enstitü ayrıca; enerji, su ve gıda güvenliği temelinde ve insani kalkınmanın iyileştirilmesi bağlamında bir bilinç temeli oluşturulmasına ve sorunların çözümüne entelektüel katkı, Türkiye’nin Enerji, Gıda ve Su politikaları bağlamında işbirliğinin geliştirilmesine stratejik çıktı ve etkileşim sağlamayı, bu yolla kapasite inşasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Tüm bu mülahazalar çerçevesinde oluşturulması planlanan Enerji, Su ve Gıda Enstitüsü, mevcut ve muhtemel temel değişikliklerin sağlıklı bir şekilde tanımlanması ve iyi anlaşılması için sistematik ve ön alıcı bir yaklaşım geliştirilmesi amacını ayrıca gütmektedir.

YUKARI