ÇALIŞMA KONULARI

Enerji, Su, Gıda ve İnsani Kalkınma

Biyoekonomi ve Ulusal Biyoekonomi Stratejisi

Küresel Tehditler; Gıda, Enerji ve Su Güvenliği Ulusal, Uluslararası Senaryolar ve Modellemeler

Çevre Güvenliği Senaryoları (Felaketler)

Enerji Politikalarını Yönlendirmede Suyun Rolü

Enerji, Su ve Gıda; Güvenlik Çatışmaları, Riskler, Fırsatlar ve Uluslararası İşbirliği

Enerji, Su ve Gıda; Tamamlayıcı Güvenlik Politikaları

Tüketim Kalıpları, Demografi ve İnsani Kalkınma

İnsani Kalkınma: Enerji, Su, Gıda ve Sosyal Politikalar

Yeni Teknolojiler, Yeni Kurumlar ve İdealler

Ekonomi Politikaları ve İnsani Kalkınma Ekonomisi

Enerji, Su, Gıda ve Türkiye Vizyonu

Verimlilik, İsrafın Önlenmesi ve Enerji, Su, Gıda Güvenliği

Tarım 4,0 (Akıllı Tarım için İnovasyon ve Teknoloji)

 

YUKARI